Túi xốp hơi bóp nổ

Túi xốp hơi bóp nổ

Túi xốp hơi bóp nổ

Thông số kỹ thuật túi xốp hơi bóp nổ do Ontida Packing sản xuất:

  • Chiều rộng: theo yêu cầu
  • Chiều dài: Theo yêu cầu
  • Mầu sắc: trắng, đỏ, hồng …
  • Các loại túi xốp hơi dán băng dính, túi xốp tráng bạc ….
  • Nhà sản xuất: Ontida Packing

Các sản phẩm túi xốp hơi bóp nổ có sẵn tại Nhà máy và các đại lý của chúng tôi:

Túi xốp hơi 5 x 5cm Túi xốp hơi bóp nổ 5 x 5cm Túi xốp bóng khí 5 x 5cm Túi màng xốp 5 x 5cm
Túi xốp hơi 10 x 10cm Túi xốp hơi bóp nổ 10 x 10cm Túi xốp bóng khí 10 x 10cm Túi màng xốp 10 x 10cm
Túi xốp hơi 15 x 15cm Túi xốp hơi bóp nổ 15 x 15cm Túi xốp bóng khí 15 x 15cm Túi màng xốp 15 x 15cm
Túi xốp hơi 20 x 20cm Túi xốp hơi bóp nổ 20 x 20cm Túi xốp bóng khí 20 x 20cm Túi màng xốp 20 x 20cm
Túi xốp hơi 25 x 25cm Túi xốp hơi bóp nổ 25 x 25cm Túi xốp bóng khí 25 x 25cm Túi màng xốp 25 x 25cm
Túi xốp hơi 30 x 30cm Túi xốp hơi bóp nổ 30 x 30cm Túi xốp bóng khí 30 x 30cm Túi màng xốp 30 x 30cm
Túi xốp hơi 35 x 35cm Túi xốp hơi bóp nổ 35 x 35cm Túi xốp bóng khí 35 x 35cm Túi màng xốp 35 x 35cm
Túi xốp hơi 40 x 40cm Túi xốp hơi bóp nổ 40 x 40cm Túi xốp bóng khí 40 x 40cm Túi màng xốp 40 x 40cm
Túi xốp hơi 45 x 45cm Túi xốp hơi bóp nổ 45 x 45cm Túi xốp bóng khí 45 x 45cm Túi màng xốp 45 x 45cm
Túi xốp hơi 50 x 50cm Túi xốp hơi bóp nổ 50 x 50cm Túi xốp bóng khí 50 x 50cm Túi màng xốp 50 x 50cm
Túi xốp hơi 55 x 55cm Túi xốp hơi bóp nổ 55 x 55cm Túi xốp bóng khí 55 x 55cm Túi màng xốp 55 x 55cm
Túi xốp hơi 60 x 60cm Túi xốp hơi bóp nổ 60 x 60cm Túi xốp bóng khí 60 x 60cm Túi màng xốp 60 x 60cm
Túi xốp hơi 65 x 65cm Túi xốp hơi bóp nổ 65 x 65cm Túi xốp bóng khí 65 x 65cm Túi màng xốp 65 x 65cm
Túi xốp hơi 70 x 70cm Túi xốp hơi bóp nổ 70 x 70cm Túi xốp bóng khí 70 x 70cm Túi màng xốp 70 x 70cm
Túi xốp hơi 75 x 75cm Túi xốp hơi bóp nổ 75 x 75cm Túi xốp bóng khí 75 x 75cm Túi màng xốp 75 x 75cm
Túi xốp hơi 80 x 80cm Túi xốp hơi bóp nổ 80 x 80cm Túi xốp bóng khí 80 x 80cm Túi màng xốp 80 x 80cm
Túi xốp hơi 85 x 85cm Túi xốp hơi bóp nổ 85 x 85cm Túi xốp bóng khí 85 x 85cm Túi màng xốp 85 x 85cm
Túi xốp hơi 90 x 90cm Túi xốp hơi bóp nổ 90 x 90cm Túi xốp bóng khí 90 x 90cm Túi màng xốp 90 x 90cm
Túi xốp hơi 95 x 95cm Túi xốp hơi bóp nổ 95 x 95cm Túi xốp bóng khí 95 x 95cm Túi màng xốp 95 x 95cm
Túi xốp hơi 100 x 100cm Túi xốp hơi bóp nổ 100 x 100cm Túi xốp bóng khí 100 x 100cm Túi màng xốp 100 x 100cm
Túi xốp hơi 105 x 105cm Túi xốp hơi bóp nổ 105 x 105cm Túi xốp bóng khí 105 x 105cm Túi màng xốp 105 x 105cm
Túi xốp hơi 110 x 110cm Túi xốp hơi bóp nổ 110 x 110cm Túi xốp bóng khí 110 x 110cm Túi màng xốp 110 x 110cm
Túi xốp hơi 115 x 115cm Túi xốp hơi bóp nổ 115 x 115cm Túi xốp bóng khí 115 x 115cm Túi màng xốp 115 x 115cm
Túi xốp hơi 120 x 120cm Túi xốp hơi bóp nổ 120 x 120cm Túi xốp bóng khí 120 x 120cm Túi màng xốp 120 x 120cm
Túi xốp hơi 125 x 125cm Túi xốp hơi bóp nổ 125 x 125cm Túi xốp bóng khí 125 x 125cm Túi màng xốp 125 x 125cm
Túi xốp hơi 130 x 130cm Túi xốp hơi bóp nổ 130 x 130cm Túi xốp bóng khí 130 x 130cm Túi màng xốp 130 x 130cm
Túi xốp hơi 135 x 135cm Túi xốp hơi bóp nổ 135 x 135cm Túi xốp bóng khí 135 x 135cm Túi màng xốp 135 x 135cm
Túi xốp hơi 140 x 140cm Túi xốp hơi bóp nổ 140 x 140cm Túi xốp bóng khí 140 x 140cm Túi màng xốp 140 x 140cm
Túi xốp hơi 145 x 145cm Túi xốp hơi bóp nổ 145 x 145cm Túi xốp bóng khí 145 x 145cm Túi màng xốp 145 x 145cm
Túi xốp hơi 150 x 150cm Túi xốp hơi bóp nổ 150 x 150cm Túi xốp bóng khí 150 x 150cm Túi màng xốp 150 x 150cm
Túi xốp hơi 155 x 155cm Túi xốp hơi bóp nổ 155 x 155cm Túi xốp bóng khí 155 x 155cm Túi màng xốp 155 x 155cm
Túi xốp hơi 160 x 160cm Túi xốp hơi bóp nổ 160 x 160cm Túi xốp bóng khí 160 x 160cm Túi màng xốp 160 x 160cm

Tìm hiểu thêm: Đại lý túi xốp hơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 666 2686
Zalo: 090 666 2686 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 666 2686