Công ty sản xuất túi xốp hơi

Công ty sản xuất túi xốp hơi

Công ty sản xuất túi xốp hơi

zair0017#&tấm xốp hơi 150×100
zair0004#&tấm xốp hơi 215×1200
zair0007#&túi xốp hơi 60×60
zair0017#&tấm xốp hơi 150×100
zair0008#&túi xốp hơi 80×80
zair0003#&tấm xốp hơi 400×900
zair0012#&tấm xốp hơi 220×220
zair0001#&tấm xốp hơi 270×270
zair0003#&tấm xốp hơi 400×900
vt0012#&túi xốp hơi 16x13x4cm(túi nhựa: air bubble bag for hekimen)
vt0012#&túi xốp hơi 16x13x4cm (túi nhựa: air bubble bag for hekimen)
vt0012#&túi xốp hơi 16x13x4cm (túi nhựa: air bubble bag for hekimen)
vt0012#&tấm xốp hơi 400×1800(túi nhựa air bubble sheet)
vt0012#&tấm xốp hơi 400×1800(túi nhựa air bubble sheet)
vt0012#&túi xốp hơi 16x13x4cm(túi nhựa air bubble bag for hekimen
zair0002#&tấm xốp hơi 400×1800
zair0006#&túi xốp hơi 40×40
zair0004#&tấm xốp hơi 215×1200
zair0005#&túi xốp hơi 50×50
zair0007#&túi xốp hơi 60×60
zair0017#&tấm xốp hơi 150×100
zair0001#&tấm xốp hơi 270×270
zair0008#&túi xốp hơi 80×80
zair0012#&tấm xốp hơi 220×220
zair0003#&tấm xốp hơi 400×900
zair0022#&tấm xốp hơi 600 x 1200
zair0018#&tấm xốp hơi 100×300
vt0012#&túi nhựa:air bubble sheet (tấm xốp hơi 215 x 1200)
vt0012#&túi nhựa:air bubble sheet (tấm xốp hơi 270 x 270)
vt0012#&túi nhựa:air bubble sheet (tấm xốp hơi 400 x 1800)
zair0017#&tấm xốp hơi 150×100
zair0001#&tấm xốp hơi 270×270
zair0007#&túi xốp hơi 60×60
zair0002#&tấm xốp hơi 400×1800
zair0004#&tấm xốp hơi 215×1200
zair0003#&tấm xốp hơi 400×900
zair0023#&tấm xốp hơi 320×900
zair0008#&túi xốp hơi 80×80
zair0005#&túi xốp hơi 50×50
zair0012#&tấm xốp hơi 220×220
vt0012#&túi nhựa: air bubble bag for hekimen (160x130x40mm)
zair0006#&túi xốp hơi 40×40
zair0001#&tấm xốp hơi 270×270
zair0002#&tấm xốp hơi 400×1800
zair0003#&tấm xốp hơi 400×900
zair0012#&tấm xốp hơi 220×220
zair0022#&tấm xốp hơi 600 x 1200
zair0005#&túi xốp hơi 50×50
zair0004#&tấm xốp hơi 215×1200
zair0023#&tấm xốp hơi 320×900
vt0042#&mút: air bubble sheet (20*18) (túi xốp hơi ms tool)
zair0002#&tấm xốp hơi 400 x 1800
zair0003#&tấm xốp hơi 400 x 900
zair0018#&tấm xốp hơi 100 x 300
zair0007#&túi xốp hơi 60 x 60

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 666 2686
Zalo: 090 666 2686 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 666 2686