Tag Archives: túi xốp 200x100mm

Mút xốp màu hồng pe foam

Mút xốp màu hồng pe foam sv02#&mút xốp màu hồng pe foam 3mm x 1m x 100m, mật độ 30kg/m3 sv01#&mút xốp màu hồng pe foam 3mm x 1m x 100m, mật độ 18kg/m3 túi xốp foam epe 220 x (140 + 80) x 175 x 0,7 mm mdx#&miếng đệm …

Read More »