Tag Archives: đại lý khay xốp pe foam

Khay xốp 275 x 160 x 70mm

Khay xốp 275 x 160 x 70mm đại lý khay xốp | nhà phân phối khay xốp | đại lý khay xốp pe foam khay xốp 450 x 350 x 155mm (korea mmu 200m front) khay btm 300 x 240 x 170mm-1 (pe foam ep 97-01839a) khay xốp 275 x …

Read More »

Khay xốp pe foam 85x75x28mm

Khay xốp pe foam 85x75x28mm Ontida packing sản xuất các loại khay xốp pe foam định hình theo mọi hình dáng kích thước yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm được sản xuất cắt tạo hình trên máy cắt cnc cho ra sản phẩm sai số nhỏ nhất. Khay xốp …

Read More »